Przestępstwa gospodarcze (ekonomiczne)

  Przestępstwa gospodarcze - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

  Przestępstwa gospodarcze podlegają prawu karnemu, ale nie tylko. Zaliczamy do nich między innymi przestępstwa i wykroczenia popełniane przeciwko tak zwanemu obrotowi gospodarczemu, ale także mogą to być przestępstwa zwykłego oszustwa lub skarbowe. A te znów podlegają również Kodeksowi karnemu skarbowemu, Kodeksowi spółek handlowych, Prawu własności przemysłowej czy Kodeksowi wykroczeń. Jak rozumieć pojęcia przestępstwa gospodarczego?

  Celem wspomnianych przepisów dotyczących przestępczości gospodarczej, które zostały uregulowane w kodeksach czy ustawach, jest ochrona reguł obrotu gospodarczego, czyli uczciwości, rzetelności i ostrożności. Jednak prawo karne nie powinno kolidować z decyzjami w sferze ekonomicznej czy społecznej, podejmowanymi zgodnie z prawem oraz w granicach dozwolonego ryzyka.

  Rodzaje przestępstw gospodarczych

  Przestępstwa gospodarcze są opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. Ogólnie rozumiana przestępczość gospodarcza sprowadza się do takich działań, jak:
  • nadużycia zaufania w przedsiębiorstwie (art. 296 k.k.),
  • łapownictwo i korupcję w podmiotach gospodarczych (296a k.k.),
  • nierzetelne prowadzenia dokumentacji firmowej w ramach działalności (art. 303 k.k.),

  Oczywiście kodeks karny przewiduje inne grupy przestępstw naruszających zasady uczciwego obrotu gospodarczego określone w aktualnie obowiązujących przepisach m.in. prawa karnego i gospodarczego. Zalicza się do nich przede wszystkim:
  • bezprawne działanie na szkodę wierzycieli,
  • oszustwa pożyczkowe i kredytowe wobec uczestników obrotu gospodarczego,
  • wyłudzenia ubezpieczenia,
  • pranie pieniędzy,
  • wyzysk trudnej sytuacji kontrahenta,
  • udaremnianie przetargu publicznego,
  • fałszowanie znaków towarowych czy urządzeń,
  • oszustwo w zakresie przyznania dotacji lub subwencji.

  Katalog przestępstw gospodarczych nie ogranicza się tylko do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ich sprawcy zwykle dopuszczają się takich czynów, jak: oszustwo zwykłe, fałszowanie dokumentów, korupcja, przestępstwa skarbowe i celne czy np.: niezgłoszenie wniosku o upadłość.

  Adwokat z kancelarii dysponuje rozległą wiedzą z zakresu prawa karnego oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu w ramach świadczonych usług doradztwa prawnego jest w stanie zaproponować klientom właściwe w danych okolicznościach rozwiązania ich problemów.

  Pomoc prawna Adwokata, która może okazać się nieoceniona

  Niezależnie od tego, czy zostało się niesłusznie oskarżonym o przestępczość gospodarczą, czy padło się ofiarą danego przestępstwa, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, której świadczeniem zajmuje się adwokat z Wodzisławia Śląskiego. Naruszenia prawa w sferze gospodarczej są skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym. W wielu wypadkach wymagają powołania świadków, biegłych z dziedziny rachunkowości, finansów, bankowości. Nieodpowiednie przygotowanie do sprawy o przestępczość gospodarczą może skutkować karą pozbawienia wolności (bezwzględnego więzienia bez zawieszenia kary) w zależności od wykroczenia nawet do 25 lat! Aktualne dane i opisy dotyczące znamion przywołanych wyżej przestępstw czy zagrożenia karami, są zawarte w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw.

  Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw gospodarczych. Udzielamy szeroko zakrojonej pomocy prawnej osobom, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także klientom prywatnym. Profesjonalny adwokat z Rybnika towarzyszy klientom na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego. Przygotowuje dla nich wnioski i pisma procesowe oraz reprezentuje ich interesy przed sądem.

  Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik