Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Za pranie brudnych pieniędzy uważa się proceder wprowadzaniu do legalnego obrotu środków pieniężnych i majątkowych, które pochodzą z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa. Pranie pieniędzy podlega Kodeksowi karnemu, który wskazuje również, że wspomniana korzyść nie może pochodzić z jakiegokolwiek czynu zabronionego pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Mowa oczywiście o ośrodkach zdobytych w wyniku przestępstwa pośrednio, jak i bezpośrednio.

Zadaniem prawa jest:

• ochrona obrotu gospodarczego przed wprowadzeniem do niego nielegalnych środków,
• ochrona mienia,
• ochrona wymiaru sprawiedliwości, ponieważ pranie pieniędzy umożliwia ochronę czynu pierwotnego – przestępstwa.

Rodzaje przestępstw pierwotnych, czyli czyny doprowadzające do prania pieniędzy
Sądy nie musza określać czynu zabronionego jako przestępstwa w odrębnym postępowaniu, dlatego wystarczy orzeczenie, iż środki zdobyte pochodzą z nielegalnego źródła, aby podlegały „praniu”. O jakich czynach mowa?

Czynami zabronionymi pierwotnymi, stanowiącymi czyny bazowe przestępstwa mogą być:

• przestępstwa skarbowe,
• wyłudzenie,
• bezpodstawny zwrot należności publicznoprawnych,
• uchylanie się od obowiązku podatkowego lub celnego.

Kary za pranie brudnych pieniędzy

Kodeks karny przewiduje następujące kary za przestępstwo prania brudnych pieniędzy:
• osoba posiadająca, przyjmująca, używająca, przekazująca lub wywożąca środki finansowe, korzyści majątkowe za granicę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
• osoba będąca pracownikiem lub działająca na rzecz banku, instytucji finansowej czy kredytowe, która ma obowiązek rejestracji transakcji, usiłująca ukryć przestępne pochodzenie środków podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
• osoba działająca jak wyżej oraz dodatkowo w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Karze natomiast nie podlega osoba, która ujawniła wobec organu ścigającego wspomniane przestępstwa, informacje dotyczące osób uczestniczących w przestępstwie lub jeśli zapobiegły one innemu przestępstwu – nadzwyczajne złagodzenie kary.

Pomoc świadczona przez Prawnika z Rybnika

Charakter spraw o pranie brudnych pieniędzy jest bardzo trudny. Wiele zagadnień dotyczących prawa materialnego, ustalenie pierwotnego czynu zabronionego czy zagadnienia zmieszania się środków legalnych i nielegalnych wymaga doświadczenia i wiedzy prawniczej, Adwokat czy kancelaria prawna pomogą w zakresie postępowania dowodowego, składanych wniosków i twierdzeń, weryfikacji przeprowadzanych dowodów i ustaleń organów procesowych.

Więcej informacji na temat pomocy ofiarom lub oskarżonym o pranie brudnych pieniędzy uzyskają Państwo przez kontakt z kancelarią. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik