Oszustwo

Oszustwo - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Oszustwo, bardziej powszechnie nazywane wyłudzeniem jest przestępstwem ujętym w kodeksie karnym art. 286. Z racji tego, że sposobów popełnienia oszustwa i wyłudzenia jest wiele, to treść przepisu jest skomplikowana. Skazanie przestępcy za wspomniane czyny zależy od spełnienia wielu warunków. Z oszustwem mamy do czynienia, kiedy doprowadzamy osobę lub podmiot typu bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, gdzie nie musi być to mienie tej osoby – wystarczy, że nim dysponuje.

Ważny jest również sposób działania

W polskim prawie ważnym elementem zarzucenia przestępstwa oszustwa jest sposób działania sprawcy. Może polegać on na:

• wprowadzeniu w błąd np.: zaciągnięcie pożyczki, kiedy pożyczkobiorca ukrywa fakt bankructwa i wie, że w chwili zaciągnięcia zobowiązania, że go nie spłaci,
• wyzysku błędu pokrzywdzonego – podszywanie się pod specjalistę i przyjmowanie zlecenia, do którego realizacji nie ma kompetencji (prawnik, lekarz),
• wyzysku niezdolności pokrzywdzonego np.: osoba starsza nie jest w stanie właściwie zrozumieć swoje działania – choroba, wiek, naiwność (metoda kradzieży na wnuczka).

Oszustwo - uwarunkowania

Przypisanie sprawcy oszustwa musi polegać na działaniu lub zaniechaniu działania, które doprowadza osobę pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzony samodzielnie nim rozporządza, ale pod wpływem sprawcy, nieświadomy szkody wynikającej z działania lub jego zaniechania. Kolejnym uwarunkowaniem jest działanie sprawcy nastawione na uzyskanie korzyści majątkowej – dla siebie lub innych. Dotyczy to zwiększenia majątku czy pomniejszenia długów.

Kary za oszustwo

Podstawowy typ oszustwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kiedy mowa jest o mniejszej szkodliwości czynu, oszustwo jest zagrożone grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Jednak, gdy do oszustwa dojdzie w przypadku większego mienia powyżej 200 tys. zł, to kara za oszustwo jest surowsza i wynosi do 10 lat pozbawienia wolności.
Warto pamiętać, że sprawca oszustwa, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości lub w znacznej części sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Jeśli szkoda została naprawiona w całości, sąd może nawet odstąpić od wymierzenia kary.

Pomoc prawna adwokata z Wodzisławia Śląskiego oraz Rybnika

W wielu wypadkach, zarówno ofiara, jak i osoba oskarżona o oszustwo w wyniku niewiedzy prawnej, nie potrafią dochodzić swoich praw sądzie. Nieoceniona okazuję się pomoc prawna adwokata lub kancelarii prawnej, która może doprowadzić do odzyskania mienia lub oczyszczenia z zarzutów oszustwa. Więcej informacji na temat pomocy prawnej z naszej strony mogą Państwo uzyskać przez kontakt telefoniczny, e-mail lub wizytę osobistą w kancelarii. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik