Zapraszam na bloga o Przestępstwach seksualnych - obrona podejrzanych

Wśród spraw, jakimi zajmuje się nasza kancelaria adwokacka w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku, są przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, regulowane w rozdziale XXV kodeksu karnego. Z racji tego, że są to karalne zachowania o wysokim stopniu społecznej szkodliwości, ważne jest zweryfikowanie, czy wystosowane oskarżenia są fałszywe, czy prawdziwe. Adwokat Tomasz Kazubski świadczy pomoc oskarżonym o ich popełnienie. Jego zadaniem jest także obrona podejrzanych o naruszenie wolności seksualnej drugiej osoby.

Czym są przestępstwa seksualne?

Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwa seksualne uznawane są m.in.:

  • gwałt i wymuszenie czynności seksualnej,

  • seksualne wykorzystanie małoletniego poniżej 15. roku życia,

  • propagowanie pedofilii,

  • działania polegające na rozpowszechnianiu treści o charakterze pornograficznym,

  • kazirodztwo,

  • stręczycielstwo, sutenerstwo oraz kuplerstwo.

Odpowiedzialność karna za przestępstwa o charakterze seksualnym uległa w ostatnich latach zaostrzeniu. Zwiększyła się nie tylko wysokość kar za niektóre z nich, ale i zakres czynności uznawanych za bezprawne. Podniesiony został próg wieku osób mających status małoletnich, jak również rozszerzono karalność o zachowania, które polegają na uzyskiwaniu dostępu do treści pornograficznych z udziałem dzieci.

Najczęściej popełniane przestępstwa seksualne

Do nich zalicza się m.in. gwałt. Jeśli sprawca dopuszcza się przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub w wyniku podstępu obcowania płciowego z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Do tego czynu, jak i innej czynności seksualnej dochodzi także przez nadużycie stosunku zależności np. w przypadku szef-pracownik czy wykorzystanie krytycznego położenia.

Kolejnym przestępstwem określonym w kodeksie karnym jest nakłanianie i czerpanie korzyści z prostytucji. W przypadku osób oskarżonych o takie działanie, kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do lat 5.

Do najczęściej występujących w praktyce wymiaru sprawiedliwości przestępstw o charakterze seksualnym należy także produkcja, rozpowszechnianie i posiadanie określonych treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak pomaga prawnik?

W jaki sposób może w takiej sytuacji pomóc prawnik? Adwokat Tomasz Kazubski podejmujący się reprezentacji podejrzanego czy obrony oskarżonego przed zarzutami popełnienia przestępstw na tle seksualnym w pierwszej kolejności zapoznaje się dokładnie z aktami sprawy. Ocenia zgromadzony materiał dowodowy i analizuje stan faktyczny. Bardzo duże znaczenie mają w tym przypadku m.in. zeznania pokrzywdzonego. Zdarzają się sytuacje, że klientowi stawiane jest fałszywe oskarżenie. Rolą adwokata jest obrona przed zarzucanym czynem.

Ponadto prawnik dokonuje wspólnie z mocodawcą wyboru adekwatnej koncepcji obrończej. Mając uprawnienia do reprezentowania, bierze udział w czynnościach dowodowych, w tym przesłuchaniach świadków. Ponadto w imieniu klienta składa wszelkie niezbędne pisma procesowe oraz wnioski dowodowe i uczestniczy w posiedzeniach sądu dotyczących tymczasowego aresztowania.

Nasza kancelaria adwokacka z należytą starannością przeprowadza obronę oskarżonego podczas rozprawy sądowej. Prawnik na bieżąco informuje klienta o aktualnym stanie sprawy.

Pomoc w nawet najbardziej skompilowanych postępowaniach

Sprawy dotyczące pornografii lub innych czynności na tle seksualnym często wiążą się ze żmudnymi i długotrwałymi działaniami procesowymi. Pojawia się konieczność przeprowadzenia wielu dowodów, w tym opinii biegłych lub ekspertów różnych specjalności. W związku z tym, że przepisy przewidują w przypadku niektórych przestępstw seksualnych pewne ograniczenia dowodowe, związane z przesłuchiwaniem pokrzywdzonych, może to być niekorzystne dla prawidłowej realizacji prawa do obrony. Rolą adwokata Tomasza Kazubskiego (lub oskarżonego) jest wówczas odpowiednie uzasadnienie wniosku o rezygnację z ich stosowania przez sąd.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak skorzystać w Wodzisławiu Śląskim lub Rybniku z pomocy prawnika z naszej kancelarii adwokackiej, można skontaktować się telefonicznie, mailowo lub osobiście. Przydatne informacje znajdują się także w artykule pt. Ukrywanie sprawcy a areszt.

W celu umówienia terminu spotkania z prawnikiem zachęcam do kontaktu:
Kancelaria Adwokacka Rynik
ul. Saint Vallier 4,
Kod: 44-200 Rybnik Kancelaria
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski
ul. ul. Wałowa 31,
Kod: 44-300 Wodzisław Śląski Kancelaria
Tel. Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com