Przestępstwa drogowe

Przestępstwa drogowe – Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Kodeks karny zdecydowanie odróżnia wykroczenia drogowe od przestępstw drogowych. Na podstawie artykułu 86 Kodeksu wykroczeń można określić, że za wykroczenie to sytuacja, gdy ktoś powoduje nieumyślnie stworzenie zagrożenia w strefie ruchu drogowego lub strefie zamieszkania w wyniku nieostrożności. Natomiast przestępstwem drogowym na podstawie Kodeksu karnego art.177 nazywamy naruszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w skutek którego osoba poszkodowana doznała urazu lub poniosła śmierć. Zwykle w takiej sytuacji sprawca, podlega karze pozbawienia wolności w określonym wymiarze.

Przestępstwo drogowe

Różnica wynika nie tylko z zapisów czy podleganiu odrębnym kodeksom, ale też ze skutków, do jakich doprowadziła nieuwaga na drodze. W przypadku drobnej stłuczki, zwłaszcza jeśli jej konsekwencją nie są poważne obrażenia ciała, sprawca zdarzenia podlega wyłącznie karze grzywny czy postępowaniu mandatowemu. Jeśli jednak osoba pokrzywdzona doznała np.: rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni, czyn staje się przestępstwem drogowym.

Za przestępstwa drogowe uznaje się również:
• spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k.),
• spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.),
• spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 k.k.), zwłaszcza takiego, którego następstwem jest śmierć,
• spowodowanie wypadku drogowego pod wspływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178 k.k.),
• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178a k.k.),

W takiej sytuacji osoba, która dopuściła się wspomnianych czynów, w drastyczny sposób naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu, podlega karze pozbawienia wolności. O wymiarze określonych sankcji karnych decyduje sąd, który bierze przy tym pod uwagę różne okoliczności zdarzenia.

Kary przewidziane w polskim prawie

Polskie prawo rozpatruje wymienione przypadki w odrębny sposób i przewiduje następujące kary:
• za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym od roku do 10 lat pozbawienia wolności,
• za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności,
• za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w katastrofie w ruchu lądowym od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub spowodowanie śmierci w katastrofie w ruchu lądowym od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności,
• za spowodowanie wypadku, w którym osoba odniosła obrażenia omówione w art. 157 punkt od 1 do 3 lat pozbawienia wolności,
• za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli pod wpływem alkoholu lub używek odurzających od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności,
• za niezatrzymanie pojazdu do kontroli przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu w trakcie prowadzenia pojazdów zwykle pociąga za sobą określone konsekwencje natury prawnej. W najpoważniejszych przypadkach, np. gdy na skutek zdarzenia nastąpiła śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, wymiar zasądzonej kary może wynosić nawet 12 lat. Zatrudniony przez sprawcę adwokat dokłada starań, aby wydany w tej sprawie wyrok był możliwie jak najłagodniejszy.

Pomoc ze strony prawnika

Zarówno ofiary przestępstw drogowych, jak i osoby oskarżone o ich popełnienie powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat lub kancelaria prawna udzielą wyczerpujących informacji dotyczących praw, sankcji czy roszczeń względem sprawcy.

Nasza kancelaria służy pomocą zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Analizie poddajemy szczegóły przedstawionej sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować właściwy w danych okolicznościach sposób na rozwiązanie konkretnego problemu. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy wnioski i pisma procesowe oraz bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich złożenie w wymaganym terminie. Na życzenie pokrzywdzonego, który w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wszczynamy w sądzie sprawę o przyznanie należnego odszkodowania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można skontaktować się z nami osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik