Adwokat karnista Rybnik — pomoc prawna w sprawach karnych

Jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa? Sprawdź, co dalej robić. Dowiedz się, jaki zakres ma obowiązujące w Polsce prawo karne i czym zajmuje się kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach wchodzących w zakres tej dziedziny. Czy w Twoim przypadku możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania? Przeanalizuj swoją sytuację.

Sprawy z zakresu prawa karnego

Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów. Warto wiedzieć, jakich czynów dotyczą sprawy z zakresu prawa karnego. Wśród najczęściej popełnianych przestępstw można wymienić prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego oraz spowodowanie wypadku drogowego. Ponadto sądy zajmują się karaniem osób odpowiedzialnych za pranie brudnych pieniędzy, korupcję, posiadanie lub sprzedawanie narkotyków oraz pobicie, rozbój i zabójstwo. Niezależnie od czynu, o jaki jesteś podejrzany, możesz skorzystać z pomocy adwokata i masz prawo do obrony.

Zatrzymanie i aresztowanie

Zostałeś zatrzymany i aresztowany przez policję? W takiej sytuacji wiele osób nie wie, co robić. Jedną z możliwości jest skorzystanie z całodobowego telefonu alarmowego. Tego rodzaju usługę oferuje na przykład kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Kazubskiego. Poinformowany o zatrzymaniu klienta prawnik przyjedzie do aresztu i udzieli porady prawnej oraz wyjaśni możliwe drogi dalszego postępowania. Niekiedy podejrzani mogą wyjść na wolność po opłaceniu kaucji. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju popełnionego przestępstwa i stopnia jego szkodliwości społecznej. Tomasz Kazubski zauważa, że kluczowe jest szybkie działanie oraz świadomość swoich praw i obowiązków. Uczestnicy spraw karnych powinni uważać na każde wypowiadane przez siebie słowo, ponieważ wszystko może zostać wykorzystane przeciwko nim.

Analiza sytuacji prawnej

Przede wszystkim warto przeanalizować kary, jakie grożą za dopuszczenie się określonego czynu i opracować strategię działania. Kancelaria adwokacka w Rybniku zajmuje się między innymi przestępstwami korupcyjnymi . Konsekwencją przyjęcia łapówki jest pozbawienie wolności na okres od 6 miesięcy do 8 lat lub grzywna. Adwokat dąży do uzyskania jak najniższego wymiaru kary lub udowodnienia niewinności klienta.

W sądach często poruszane są też sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego, czyli na przykład podrabianie i wystawianie fikcyjnych faktur. Jeśli fakturowana kwota wynosi powyżej 5 mln złotych, podejrzanemu grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jak widać, na okres pobytu w więzieniu w dużej mierze wpływają przedstawione w trakcie rozprawy dowody i strategia obrony.

Warunkowe umorzenie postępowania

W niektórych przypadkach możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary na okres próby. To tak zwane warunkowe umorzenie postępowania. Stosuje się je, gdy społeczna szkodliwość czynu jest niewielka, a sprawca wcześniej nie był karany za przestępstwo umyślne. Zdarza się tak na przykład przy kradzieżach i bójkach. Szansę na odstąpienie od wykonania wyroku mają też niektórzy kierowcy, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali bezpośrednie niebezpieczeństwo na drodze. Kancelaria adwokacka składa wniosek o umorzenie do prokuratora, który prowadzi lub nadzoruje postępowanie przygotowawcze.

Obrona w sądzie i apelacja

Zbierz dowody i przedstaw w sądzie swoją wersję wydarzeń. Sprawy z zakresu prawa karnego często wiążą się z dużymi emocjami i zdarza się, że ofiary oskarżają niewinne osoby. Jesteś niesłusznie oskarżony o kradzież, molestowanie seksualne lub piractwo? Jeżeli wyrok jest dla Ciebie niepomyślny, możesz ubiegać się o apelację. W terminie od 7 dni od ogłoszenia Twojej winy i wyznaczenia kary musisz złożyć stosowny wniosek. Adwokat dopełni formalności procesowych. Apelację dopuszcza się w sprawach podlegających między innymi przepisom prawa karnego skarbowego, drogowego, rodzinnego i medycznego.

Kancelaria prawna od spraw karnych

Już wiesz, czego dotyczy prawo karne i jak postępować w przypadku zatrzymania i aresztowania przez policję. Pamiętaj, że Twoja obrona nie kończy się na jednej rozprawie. Dużą szansą dla oskarżonych jest warunkowe umorzenie postępowania i złożenie wniosku o apelację.

Comments are closed.