Przestępstwa seksualne (gwałt, molestowanie)

Przestępstwa seksualne gwałt, molestowanie - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Gwałt jest przestępstwem określonym w rozdziale XXV Kodeksu karnego, skierowanym przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Przestępstwo zgwałcenia godzi w dobra chronione prawem takie jak wolność wyboru, sposobu, momentu, realizacji aktywności seksualnej. Gwałt jest przestępstwem o charakterze skutkowym i zamiarze bezpośrednim doprowadzenia do obcowania płciowego lub wykonania czynności seksualnej.

Sprawca może dopuścić się gwałtu według określonego sposobu:

• przemocy – np.: użycie siły fizycznej względem ofiary,
• bezpodstawnej groźby – np.: groźba wyrządzenia krzywdy,
• podstępem – np.: podanie środków alkoholowych lub odurzających.

„Tak” nie oznacza zgody na wszystkie czynności seksualne i ich kontynuację

Ofiarą przestępstwa może stać się osoba, która odmówiła wykonania określonej czynności seksualnej, mimo wcześniejszej zgody na stosunek płciowy. Jeśli w trakcie aktu dojdzie do naruszenia zasad nieakceptowanych przez drugą osobę, która wyraźnie daje opór dalszym czynnościom seksualnym, wtedy staje się ofiarą gwałtu.

Bardzo ważnym czynnikiem jest w tym wypadku brak konieczności okoliczności przemocy fizycznej. Aby doszło do gwałtu, wystarczy czynnik nieprzerywania czynności seksualnej przez współpartnera, mimo braku zgody drugiej strony – bez oporu fizycznego. Werbalna odmowa jest wystarczającą przesłanką do określenia czynności seksualnej gwałtem, nawet jeśli ofiara się nie broni fizycznie.

Molestowanie seksualne

Jest to typ przestępstwa, do którego odnosi się art., 197 Kodeksu karnego. Mówi on jednoznacznie, że nie tylko obcowanie płciowe jest przestępstwem, ale również każda inna czynność seksualna albo zmuszanie do jej wykonania. Kodeks karny wskazuje w art. 199 również, że osoba dopuszczająca się wykorzystania swojej przewagi społecznej, jest sprawcą przestępstwa. Mowa tutaj np.: o molestowaniu w pracy, wykorzystywaniu pozycji dominującej przełożonego nad pracownikiem. Nadużycie stosunku służbowego, którego celem jest obcowanie płciowe lub czynność seksualna jest zabronione i karane.

Kary za gwałt oraz molestowanie

Kodeks karny za określone czyny zabronione przewiduje następujące kary:
• za groźbę, podstęp lub obcowanie płciowe przy użyciu przemocy fizycznej – od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• za podstępne, siłowe lub pod wpływem groźby czynności seksualne - od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
• za gwałt ze wspólnikiem, obcowanie płciowe z małoletnią osobą poniżej 15 roku życia albo przysposobionym rodzeństwem kara pozbawienia wolności - nie krótsza niż 3 lata.
• gwałt ze szczególnym okrucieństwem – od 5 lat pozbawienia wolności.

Pomoc Prawnika

Zarówno w przypadku ofiar gwałtu, jak i osób oskarżonych o gwałt warto skorzystać z pomocy prawnika lub kancelarii prawnej. Ofiary będą mogły dochodzić swoich praw sądownie, a posądzeni o gwałt bronić się przed ewentualnie niesłusznym oskarżeniem.

Adwokat od spraw molestowania – zakres usług

Ofiary przestępstw na tle seksualnym, a także ich domniemani sprawcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną, której świadczeniem zajmuje się wykwalifikowany adwokat od spraw molestowania. W ramach usług mieści się m.in. udzielanie klientom profesjonalnych porad prawnych oraz sporządzanie wniosków i pism procesowych. Prawnik odpowiada także za reprezentowanie osoby pokrzywdzonej bądź oskarżonej przed sądem. Adwokat pośredniczy również w kontaktach z podmiotami wydającymi opinie z zakresu m.in. medycyny, toksykologii, psychologii, psychiatrii i seksuologii.

Kara za gwałt i molestowanie seksualne, które Kodeks karny określa w różnych artykułach, w zależności od okoliczności, może wynosić od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prawnicy z naszej kancelarii analizują szczegóły każdej przedstawionej sprawy. Jeśli klientem jest domniemany sprawca przestępstwa seksualnego, dokładamy starań, aby przygotować właściwą dla okoliczności strategię działania.

Więcej informacji na temat przestępstw gwałtu i molestowania mogą Państwo uzyskać przez kontakt elektroniczny lub osobisty z naszą kancelarią. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik