Piractwo

Piractwo - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Odpowiedzialność z przestępstwo piractwa należy podzielić na cywilną i karną. Sankcje cywilne najczęściej ograniczają się do zapłaty określonej kwoty. Sankcje karne za piractwo nie tylko mogą wpłynąć na finanse sprawcy, ale również mogą doprowadzić do kary pozbawienia wolności. Istnieje możliwość odpowiedzialności także w obu przypadkach, to znaczy, że sprawca piractwa będzie odpowiadał cywilnie i karnie.

Rozpowszechnianie i pobieranie utworów

Najczęstszym naruszeniem zwanym piractwem jest nielegalne pobieranie i rozpowszechnienie utworów w Internecie pod postacią filmów, muzyki czy e-booków. Pobranie i rozpowszechnianie z działaniem na szkodę podmiotu zarządzającym prawami autorskimi jest naruszeniem zgodnie art. 79 prawa autorskiego. Podmiot posiadający prawa autorskie do wszystkich utworów może zażądać odszkodowania lub podwójnej opłaty licencyjnej. Za powyższe wykroczenie grozi również odpowiedzialność karna.

Naruszanie praw autorskich jest karane pozbawieniem wolności do lat 2 za:

• rozpowszechnianie chronionych utworów,
• utrwalanie chronionych utworów,
• zwielokrotnianie w celu rozpowszechnienia.

Pobieranie i rozpowszechnianie programów komputerowych

W przypadku obrotu programami komputerowymi odpowiedzialność jest jeszcze bardziej surowa.

W przypadku programów komputerowych:

• nie stosujemy dozwolonego użytku prywatnego,
• prawo przewiduje dodatkowe przestępstwa związane z obrotem programami.

Te same zapisy obejmują również gry komputerowe. Dokładnie tłumacząc różnice, jeśli możliwe jest ściąganie i dzielenie się na własny użytek ze znajomymi muzyką, filmem, tak nie dotyczy ten zapis oprogramowania i gier komputerowych. W przypadku jakiegokolwiek rozpowszechnienia, zwielokrotnienia, utrwalenia programu komputerowego mamy do czynienia z kradzieżą i paserstwem, czyli przestępstwami, za które odpowiedzialność przewiduje kodeks karny, a nie ustawa o prawie autorskim.

Kary przewidziane za piractwo

Jak już wspomniano wyżej, odpowiedzialność za piractwo może być cywilna oraz karna. W przypadku odpowiedzialności cywilnej, za naruszenie prawa autorskiego można żądać zaniechania skody, naprawienia skutków szkody czy wydania uzyskanych korzyści. Karnie można odpowiedzieć za rozpowszechnianie i osiąganie korzyści odpowiednio do 2 lat pozbawienia wolności i do 3 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym przewiduje 2 lata pozbawienia wolności za korzyść odniesioną w wyniku czynu zabronionego lub od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie cudzego mienia ruchomego.

W postępowaniu karnym i cywilnym jest więcej artykułów, za które grożą sankcje, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata lub kancelarii. Nawet czyn popełniony nieświadomie podlega odpowiedzialności wobec polskiego prawa i nie zmienia jego kwalifikacji. Więcej informacji można uzyskać przez kontakt elektroniczny lub przez wizytę w naszym biurze.

Kancelaria Prawna – zakres usług

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi względem oskarżonych o piractwo komputerowe można orzec kary grzywny czy pozbawienia wolności do 5 lat. Nasza kancelaria zajmująca się sprawami regulowanymi przez prawo obrotu elektronicznego świadczy kompleksową pomoc osobom, które zostały oskarżone o udział w tym procederze. W ramach oferowanych usług profesjonalny adwokat przejmuje na siebie odpowiedzialność za udzielanie profesjonalnych porad prawnych oraz opracowywanie wniosków i pism procesowych. Reprezentuje on również interesy klienta w toczącym się postępowaniu sądowym. W razie potrzeby pomagamy także w zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego.

Podchodzimy indywidualnie do każdej osoby korzystającej z naszego wsparcia. Dokładnie analizujemy szczegóły przedstawionej sprawy, szukając właściwego rozwiązania danego problemu. Niezależnie od sytuacji kancelaria dokłada starań, aby zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i oskarżonym o piractwo komputerowe zaproponować pomoc prawną, jakiej potrzebują.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik