Przestępstwa medyczne

Przestępstwa medyczne -Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Odpowiedzialność lekarzy jest regulowana przez przepisy kodeksu karnego oraz przez ustawy tworzące prawo medyczne. Dotyczy ona przede wszystkim błędu medycznego (lekarskiego), czyli wykonanie interwencji medycznej niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy albo po prostu niestaranne wykonanie czynności medycznych. Jednak inne czyny popełnione w związku z zawodem – leczeniem również są przestępstwem medycznym.

Mowa o:
• leczenie bez zgody,
• nieudzielenie pomocy,
• ujawnienie faktów objętych tajemnica lekarską.

Umyślne działanie lekarza

Działanie lekarza w odniesieniu do czynu zabronionego można rozpatrywać jako umyślne bądź nieumyślne. W przypadku działania umyślnego lekarz musiał mieć świadomość i wolę narażania swoją bezczynnością konkretnej osoby narażonej na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Aby zaistniały przesłanki do oskarżenia lekarza z art. 160 § 2 k.k. musi nastąpić:

• świadome nieudzielenie pomocy,
• świadomość narażenia życia i zdrowia osoby,
• świadomość bycia gwarantem bezpieczeństwa.

Dopiero wobec zaistnienia tych przesłanek można zarzucić lekarzowi umyślne przestępstwo zaniechania.

Nieumyślne działanie

Nieumyślne spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu są znacznie częściej rozpatrywanymi sprawami przez polskie sądy. Błąd lekarski jest nieumyślnym działaniem lekarza, naruszającym zasady wiedzy i praktyki medycznej.

Rozróżnić można błąd lekarski:
• diagnostyczny np.: nierozpoznanie stanu chorobowego pacjenta,
• terapeutyczny np.: niewłaściwe leczenie wynikające z błędnej diagnozy,
• techniczny np.: błędnie wykonana czynność terapeutyczna pod względem technicznym.

Samo wystąpienie błędu medycznego nie oznacza postawienia zarzutów lekarzowi. Należy również dowieść, że na podstawie dostępnych informacji lekarz mógł prawidłowo zdiagnozować pacjenta, przeprowadzić odpowiednio terapię i zastosować odpowiednie środki techniczne.

Profesjonalna pomoc Prawnika z Rybnika

Podczas procesów lekarski przypisanie lekarzowi przestępstwa medycznego nie jest proste. Najtrudniejsze jest przypisanie skutku lekarzowi, to znaczy, że samo przypisanie błędu medycznego przez naruszenie wiedzy i praktyki lekarskiej jest jedynie podstawą do postępowania dyscyplinarnego przed komisją lekarską. Dlatego należy bezwzględnie wykazać, że określony skutek (zgon, trwały uszczerbek na zdrowiu) są skutkiem działania lekarza i nie mógł wystąpić bez jego błędnego działania. W przypadku udowodnienia skutku lekarz podlega odpowiedzialności karnej i karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat więzienia.

Powoływanie biegłych, wieloletnie procesy, nomenklatura medyczna, wiedza ekspercka są trudne i zawiłe dla przeciętnej osoby, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej – adwokat, kancelaria prawna. Nasza kancelaria prawna pomaga osobom poszkodowanym przez przestępstwa medyczne. Zachęcamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby za pośrednictwem telefonu, strony internetowej lub wizyty osobistej. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik