Adwokat Rybnik - Tomasz Kazubski

KANCELARIA PRAWNA RYBNIK

Działająca na terenie Rybnika Kancelaria Adwokacka, którą prowadzi doświadczony adwokat Tomasz Kazubski, oferuje profesjonalne usługi oraz kompleksową pomoc prawną z dziedzin: prawo karne, karnoskarbowe oraz prawa wykroczeń, prawo rodzinne czy też prawo cywilne. Jest to pomoc, która dotyczy osób poszkodowanych oraz oskarżonych o przestępstwa zagrożone odpowiedzialnością karną. Duże obciążenie psychiczne związane ze śledztwem i postępowaniem sądowym nie tylko dla podmiotów bezpośrednio uczestniczących w procesie, ale także dla ich rodzin powoduje często zagubienie, brak racjonalnego działania oraz silny stres. Korzystając z pomocy prawnej ze strony kancelarii adwokackiej, w ramach której mieści się m.in. udzielanie profesjonalnych porad prawnych, można liczyć na wytyczenie właściwej w danych okolicznościach ścieżki obrony czy oskarżenia. Adwokat z Rybnika nakreśli racjonalny plan działania oraz podniesie na duchu, ponieważ wsparcie osób kompetentnych – także na etapie postępowań pozasądowych – daje nadzieję na pozytywny finał sprawy. W imieniu klienta podejmie się on również opracowania pism procesowych o treści zgodnej z wymogami aktualnie obowiązującego prawa.

Adwokat, prawnik rybnik - Tomasz Kazubski

OBSŁUGA SPRAW Z PRAWA KARNEGO PRZEZ PRAWNIKA Z RYBNIKA

W ramach świadczonych usług Kancelaria Adwokacka – Adwokat Tomasz Kazubski z Rybnika obsługuje także sprawy, które obejmują prawo rodzinne i karne. To szczególnie delikatne postępowania, wymagające nadzwyczajnej subtelności, odpowiedniego i odpowiedzialnego podejścia oraz empatii. Wieloletnie doświadczenie w zawodzie sprawia, że spełniamy te warunki, dzięki czemu możemy zaproponować pomoc prawną w przypadkach dotyczących popełnienia czynów zabronionych przez osoby małoletnie.

Korzystając z możliwości udzielania porad prawnych, klienci otrzymują potrzebne informacje, które ułatwiają m.in. przebrnięcie przez procedury i formalności czy przyjęcie właściwej w danym przypadku strategii działania. W ramach współpracy kancelaria adwokacka - Adwokat Kazubski udziela wskazówek mogących przydać się na dowolnym etapie prowadzonej sprawy. Adwokat służy radą i wiedzą wyniesioną zarówno z wieloletniej działalności, jak i uzyskaną w trakcie kompleksowej, specjalistycznej edukacji.

Nasza zlokalizowana w Rybniku kancelaria adwokacka ma doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Kompleksowość świadczonych usług obejmujących pomoc prawną polega m.in. na zapewnieniu całościowego wsparcia na każdym etapie postępowania, począwszy od rozpoznania i ustalenia strategii, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, skończywszy na reprezentowaniu klienta w procesie sądowym w sprawach karnych. Doświadczony adw. Kazubski w szczególnych sytuacjach oferuje pomoc prawną w dziecinie prawo rodzinne.

DLACZEGO NALEŻY ZAUFAĆ PROFESJONALISTOM?

Odbywający zawodową praktykę w kancelarii adwokackiej w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim adwokat Tomasz Kazubski jest bardzo doświadczonym profesjonalistą, który prowadził dziesiątki, jeśli nie setki spraw karnych z pozytywnym skutkiem. Rybnik Kancelaria adwokacka - Adwokat Kazubski świadczy pomoc prawną zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom w postępowaniu sądowym oraz sprawach karnych. Przez kilka lat swojej działalności znacząco przyczyniła się do licznych przychylnych wyroków swoim klientom. Osoby poszkodowane przez przestępców zaznały sprawiedliwości, natomiast niesłusznie oskarżeni, usłyszeli niejednokrotnie wyrok uniewinniający. Kancelaria adwokacka, którą prowadzi adwokat Tomasz Kazubski, w trakcie działalności wpływała swoim eksperckim działaniem również na wysokość wymiaru kary i zmniejszała dolegliwości związane z procesem karnym.

Poza doradztwem kancelaria prawna specjalizująca się w takich dziedzinach, jak prawo karne wykonawcze, przygotowuje stosowne pisma, dokumentacje, wnioski czy zgłoszenia, czyli wszystkie formalności związane ze sprawą. Po udzieleniu pełnomocnictwa także reprezentuje klienta przed sądem, urzędami państwowymi czy w postępowaniu śledczym. W razie potrzeby adwokat z Rybnika podejmuje się także uczestnictwa w negocjacjach z prawnikami drugiej strony sporu sądowego. Polubowne rozwiązanie sprawy zwykle przynosi korzyści zwaśnionym osobom, pozwalając im zaoszczędzić czas oraz pieniądze na opłacanie kosztów sądowych.

ADWOKAT RYBNIK - KOGO REPREZENTUJEMY?

Obsługująca klientów z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego kancelaria adwokacka - Adwokat Tomasz Kazubski, którą prowadzi adw. Tomasz Kazubski oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Świadczy usługi prawne, starając się utrzymywać je na najwyższym poziomie.

Dotyczy to w szczególności:

• obrony osoby podejrzanej w toku postępowania przygotowawczego,
• obrony osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
• reprezentacji skazanego w postępowaniu wykonawczym - mowa o odroczeniu wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, zawieszeniu wykonania kary czy wykonanie kary, ale polegającej na dozorze elektronicznym.
• reprezentacji samego pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentowanie w sprawach sądowych przez profesjonalnego adwokata zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przez klienta pozytywnego wyroku w toczącym się procesie. Prawnik z Rybnika ma tego świadomość. Dlatego towarzyszy osobie korzystającej z jego usług na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego.

PRAWNIK Z RYBNIKA - REJON DZIAŁALNOŚCI

Miejscem działalności kancelarii jest Rybnik. Adwokat Tomasz Kazubski prowadzi kancelarię adwokacką również w Wodzisławiu Śląskim. Jest doświadczony w zakresie udzielania porad prawnych. Niezależnie od tego, czy jest to Wodzisław, czy Rybnik, adwokat specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego czy karnoskarbowego. Kancelaria adwokacka - Adwokat T. Kazubski świadczy profesjonalną obsługę prawną oraz pomoc prawną na rzecz rozmaitych podmiotów. Reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa przed sądem I oraz II instancji w postępowaniu wykonawczym. W zakresie kompetencji prawników mieszczą się też porady prawne.

Prawo karne jest jedną z najbardziej czułych gałęzi prawa, nie tylko dla obu stron, wobec których toczy się określone postępowanie, ale również dla najbliższych. Silny stres, emocje, rozłąka przy tymczasowym aresztowaniu są bardzo bolesne i uniemożliwiają szybkie, zdecydowane działanie, które jest bardzo ważne podczas procesów przygotowawczych, śledczych czy sądowych. Profesjonalny obrońca, którego jedną z zalet jest bogate doświadczenie zawodowe, znacząco podniesie morale uczestnikom postępowania, umożliwi szybkie, zaplanowane i zdecydowane działania, a rodzinie czy stronom sprawy normalne funkcjonowanie – życie.

Prawnik z kancelarii adwokackiej prowadzonej przez Tomasza Kazubskiego podchodzi indywidualnie do każdego klienta. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy jest w stanie zaproponować właściwe rozwiązanie określonego problemu w danym przypadku. Udzielane na wstępnym etapie współpracy porady prawne służą podjęciu decyzji, czy Klient chce skorzystać z pełnej pomocy prawniczej specjalistów z zakresu prawa karnego

Obsługa spraw z prawa karnego

UCZCIWE WARUNKI I PROFESJONALNA KOMUNIKACJA

Możliwość zasięgnięcia opinii i uzyskania porady od wykwalifikowanych specjalistów jest przydatna w kontekście przebiegu postępowania. Zawiłość i stopień skomplikowania przepisów składających się na karne prawo cywilne sprawiają, że odnalezienie się w nich wymaga odpowiednich kompetencji. Zespół Kancelarii Adwokackiej – Adwokat Tomasz Kazubski dysponuje nimi, dlatego w ramach udzielania porad prawnych może wesprzeć klientów w różnego rodzaju sprawach – bez względu na ich etap. Zlokalizowana w mieście Rybnik Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną, doradztwo prawne każdemu potrzebującemu w postępowaniu sądowym z następujących dziecin: prawo karne, a w szczególnych sytuacjach: prawa rodzinnego oraz prawo cywilne

Dążymy do tego, żeby działać profesjonalnie i kompleksowo, jednak równie dużą wagę przykładamy do komunikacji i wysokiego poziomu obsługi. Kultura osobista, otwartość na oczekiwania i pytania klientów oraz pełna dyspozycyjność sprawiają, że współpraca przebiega sprawnie i w możliwie przyjaznej atmosferze. W razie wątpliwości wszelkich informacji w dowolnej sprawie z zakresu, prawa rodzinnego, karnego lub innego możemy udzielić na spotkaniu – osobiście lub telefonicznie.

Prawnik Tomasz Kazubski - Kancelaria Adwokacka - Adwokat Kazubski filia w Rybniku
ul. Saint Vallier 4,
44-200 Rybnik
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Zapraszamy zapraszamy również do naszej Kancelaria Adwokacka - Adwolat T. Kazubski Wodzisław Śląski.

Porady prawne - Rybnik

Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • obronę podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych w postępowaniu wykonawczym,
 • obronę osób zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych,
 • pomoc osobom, za którymi wystawiono list gończy, Europejski Nakaz Aresztowanie (ENA),
 • składanie wniosków o dozór elektroniczny,
 • składanie wniosków o odroczenie kary, o przerwę w karze,
 • składanie wniosków o wystawienie listu żelaznego,
 • reprezentację w sprawach odbycia kary pozbawienia wolności w Polsce lub za granicą,
 • składanie wniosków o rozłożenie na raty grzywny lub świadczenia pieniężnego,
 • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • reprezentowanie w sprawach lustracyjnych.

W celu umówienia terminu spotkania z prawnikiem zachęcam do kontaktu:
ul. Saint Vallier 4,
Kod: 44-200 Rybnik Kancelaria
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Formularz kontaktowy - Prawnik Rybnik