Zorganizowane grupy przestępcze

Zorganizowane grupy przestępcze - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Podstawą do ścigania zorganizowanych grup przestępczych jest Kodeks karny. Zgodnie z art., 258 Kodeksu karnego, kto bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw lub przestępstw skarbowych podlega pozbawieniu wolności od 3 miesięcy do lat 5. Już samo uczestniczenie w takiej grupie jest karalne. Poza wspomnianym artykułem Kodeks karny odnosi się do zorganizowanych grup przestępczych w art. 65, który dotyczy zaostrzenia kar wobec osób działających w przestępczości zorganizowanej.

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Kodeks karny nie zawiera jasnej definicji grupy przestępczej, ale orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje cechy decydujące o przestępczości zorganizowanej.

Orzecznictwo SN wskazuje, że zorganizowana grupa przestępcza ma następujące cechy:
• jest to zgrupowanie co najmniej trzech osób, o niskim stopniu zorganizowania, której celem jest popełnianie przestępstw,
• grupa może polegać na podziale ról i koordynacji działania,
• członkowie grupy nie muszą się znać, jednak muszą mieć świadomość, że działają wspólnie.

W odróżnieniu od szajki zorganizowana grupa przestępcza ma swoją hierarchię, jest zaplanowana i koordynowana.

Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – dlaczego jest tak istotne?

Sam udział, nawet bez popełnienia przestępstwa w organizowanej grupie przestępczej jest przestępstwem formalnym i podlegającym karze.

Aby określić przynależność do grupy wystarcz, że oskarżony:
• dobrowolnie do niej przystąpił,
• nie musi pełnić w niej żadnej, określonej funkcji,
• jest świadomy istnienia zorganizowanej grupy przestępczej i jej celów,
• znał mechanizmy jej funkcjonowania.

Dobrowolne zrezygnowanie z udziału w organizacji przestępczej lub ujawnienie istotnych informacji organom ścigania na temat czynu zabronionego powoduje, że były członek grupy nie podlega karze.

Kary przewidziane za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Kodek karny przewiduje szereg kar, w zależności od skali działalności:
• udział w grupie kara od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności,
• udział w grupie o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
• założenie lub kierowanie grupą przestępczą od roku do 10 lat pozbawienia wolności,
• założenie lub kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym albo terrorystycznym od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności.

Pomoc adwokacka

Pomoc prawna przy oskarżeniu o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej może być nieoceniona, ponieważ prawnik, adwokat czy kancelaria prawna może pomóc wydostać się z kłopotów osobie, która została wciągnięta w proceder. Kancelaria prawna pomaga również ofiarom zorganizowanych grup. Więcej informacji na temat pomocy prawnej mogą zaczerpnąć Państwo po skontaktowaniu się z naszą kancelarią. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik