Narkotyki

Przestępstwa narkotykowe - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Czyn zabroniony popełniony pod wpływem narkotyków to nie przestępstwo narkotykowe. Prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji odurzającej czy zabójstwo to przestępstwo drogowe lub zabójstwa. Przestępstwa narkotykowe zostały uregulowane w ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (U.P.N).

Ustawa wskazuje między innymi:
• przemyt narkotyków – art. 55 U.P.N,
• produkcje narkotyków – art. 53 U.P.N,
• uprawę rośli stanowiących surowiec do produkcji narkotyków – art. 63 U.P.N,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków art. 56 U.P.N,
• posiadanie narkotyków art. 62 i 62 a U.P.N,
• udzielnie oraz nakłanianie art. 58 i 59 U.P.N.
Nasza kancelaria oferuje usługi prawne w Rybniku i pomoc adwokata na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Czyny zabronione nawet na małą skalę

W Polsce przestępstwo narkotykowe dotyczy nie tylko tradycyjnych narkotyków, ale również innych substancji psychoaktywnych – dopalacze. W przypadku każdej substancji psychoaktywnej zmieniającej zachowanie istnieje „stan po spożyciu” oraz „stan pod wpływem” substancji odurzającej. Posiadanie (nawet na własny użytek), produkcja, uprawa, handel substancjami odurzającymi są zagrożone karą pozbawienia wolności.

Produkcja marihuany nawet na cele medyczne jest w Polsce zabroniona, ponieważ gotowy surowiec można importować wyłącznie z krajów wyznaczonych ustawowo np.: Kanada. Posiadanie upraw wewnętrznych oraz zewnętrznych, nawet jednego krzaczka jest zabronione. Podobnie jest z posiadaniem substancji odurzających na własny użytek, gdzie obecność nawet 2 g. „w kieszeni” jest przestępstwem narkotykowym.

Kary pozbawienia wolności

Każde przestępstwo narkotykowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Dla przykładu:
• przemyt narkotyków – grzywna i kara do 5 lat pozbawienia wolności,
• produkcja narkotyków – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• produkcja narkotyków i przetwarzanie znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od lat 3,
• uprawa – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• uprawa znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków w znacznej ilości – kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
• posiadanie narkotyków – do 3 lat pozbawienia wolności z możliwością umorzenia postępowania przy nieznacznej ilości,
• udzielnie oraz nakłanianie – do 3 lat pozbawienia wolności, a przy znacznej ilości od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W wielu wymienionych sytuacjach nieoceniona się staje pomoc ze strony adwokata lub kancelarii prawnej, ponieważ udowodnienie produkcji narkotyków czy wprowadzanie do obrotu substancji odurzających musi spełniać określone przesłanki w celu udowodnienia winy. Prawnik z Rybnika na podstawie stosownego upoważnienia staje się przedstawicielem procesowym osoby pokrzywdzonej lub oskarżonej oraz reprezentuje ich interesy przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

Pomoc prawna – Rybnik

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami narkotykowymi pozwala na zaproponowanie właściwych w danym momencie działań. Kancelaria Prawa Karnego oferuje pomoc adwokata z Rybnika. Usługi prawne świadczone przez prawnika obejmują m.in.:

  • udzielanie porad,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • tworzenie i wnoszenie apelacji do sądów wyższych instancji,
  • przygotowanie kasacji do Sądu Najwyższego,
  • reprezentację przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

Adwokat w procesie karnym może występować w różnych rolach: obrońcy osoby pokrzywdzonej lub oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego w postępowaniu rozpoznawczym.

Więcej informacji na temat przestępstw narkotykowych i pomocy prawnej udzielimy Państwu drogą elektroniczną, telefoniczną lub podczas odwiedzin osobistych. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik