Wyłudzenia VAT

Wyłudzenia (VAT) - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Aż 80% uszczupleń budżetowych wynika z wyłudzenia podatku VAT. Na czym one polegają? Przede wszystkim proceder wyłudzenia VAT polega na:

• wyłudzeniu podatku należnego,
• wyłudzeniu podatku naliczonego,
• zwrocie podatku.

Jak wygląda wyłudzenie VAT – podatek należny i naliczony

Do wyłudzenia podatku VAT należnego dochodzi najczęściej przez:
• fikcyjne dostawy towaru w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
• czynność pozorną – dochodzi do wywozu towaru za granicę RP, ale nie mają one wartości,
• zaniżenie podatku należnego,
• fikcyjne miejsca świadczenia, deklarowane jako zagraniczne, ale odbywające się na terenie RP.

W przypadku podatku naliczonego wyłudzenie VAT odbywa się przez:
• wystawienie faktur przez podmiot, który nie istnieje,
• wystawienie faktur dla czynności, które nie zaistniały,

Wspólną cechą działań jest podniesienie podatku naliczonego do odliczenia.

Pojęcie karuzeli podatkowej

Ze stawianymi różnym osobom oraz podmiotom gospodarczym zarzutami dotyczącymi dopuszczenia się takich przestępstw jak wyłudzenie VAT, często wiąże się pojęcie tzw. karuzeli podatkowej. Choć w obowiązującym prawodawstwie nie zostało ono szczegółowo zdefiniowane, zazwyczaj termin ten oznacza pewną formę oszustwa fiskalnego. Z reguły polega na wystawianiu fikcyjnych faktur, dokumentujących transakcje handlowe, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca.

Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem adwokat oferuje szeroko zakrojoną pomoc klientom, którzy są podejrzani o udział w tego typu procederze. W ramach kompetencji prawnika mieści się m.in. przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentowanie interesów oskarżonych przed sądem. Kancelaria prowadzi sprawy o wyłudzenie VAT od kilku lat. Kancelaria współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami specjalizującymi się w różnych zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego oraz karnego. Kompetentni adwokaci z Rybnika dokładają starań, aby przedstawić klientowi właściwą w danym przypadku ścieżkę obrony.

Kontrola podatku VAT

W Polsce VAT kontrolowany jest przez Urząd Kontroli Skarbowej, a także każdy urzędy skarbowe na terenie kraju. Organ podatkowy może zażądać przedstawienia dowodów od podatnika, że usługa została wykonana, a towary dostarczone.

Dowodami są nie tylko faktury VAT, ale także:
• specyfikacje do faktur,
• korespondencja e-mail,
• prezentacje multimedialne,
• konspekty,

Gdy dojdzie do wyłudzenia podatku VAT to podlega ono karom określonym w Kodeksie Karnym Skarbowym i Ordynacji podatkowej. Naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego może określić wysokość prawidłowej należności podatkowej. Jest ona określana w wysokości, która odpowiada 30 proc. zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Obrona przed wyłudzeniem VAT

Mechanizmem obronnym państwa przed przestępstwem wyłudzenia VAT jest wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw i surowych kar:
• podrabianie, przerabianie lub wystawianie fikcyjnych faktur – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (w przypadkach mniejszej wagi do 3 lat),
• w przypadku faktury o wartości powyżej 5 mln złotych, gdzie wyłudzenia traktuje się jako stałe źródło dochodu – kara pozwania wolności od 3 do 15 lat (wysokość kary wyklucza możliwość jej warunkowego zawieszenia),
• obok więzienia przewidziano karę grzywny do 6 mln złotych zależnej od wartości towarów i usług brutto, a nie od wyłudzonej kwoty.

Pomoc prawna

W przypadku nieścisłości podatkowych, oskarżeń o przestępstwo wyłudzenia VAT, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, celem obrony przed zarzutami. Kary więzienia oraz grzywny są ogromne i nie warto ryzykować utraty firmy czy wolności w wyniku nieznajomości przepisów prawa.

Nasza kancelaria świadczy pomoc osobom oskarżonym o wyłudzenie VAT oraz ofiarom wyłudzeń. Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć więcej informacji na temat pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu.Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik