Przestępstwa przeciwko rodzinie

Przestępstwa przeciwko rodzinie - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Przestępstwa przeciwko rodzinie są określone w rozdziale XXVI Kodeksu karnego. Godzą one w dobra chronione przez polskie prawo. O jakich dobrach mowa? Podstawowym dobrem chronionym jest rodzina, opieka oraz funkcjonowanie tych instytucji. W zależności od przepisów wyróżnić można również dodatkowe dobra chronione przez prawo.

Pod ochroną pozostają:
• małżeństwo,
• prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych,
• bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój małoletnich,
• zdrowie,
• godność,
• nietykalność cielesna,
• inne dobra osobiste człowieka.

Kodeks karny przewiduje, że w razie poważniejszych przestępstw wymierzonych we wspomniane wartości sprawca podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat.

Rodzaje przestępstw przeciwko rodzinie

Do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece należy uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, co nie oznacza, że inne to rzadkość.

Do innych przestępstw zaliczamy:
• znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.),
• rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.),
• porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 210 k.k.),
• przestępstwo bigamii (art. 206 k.k.),
• uprowadzenie małoletniego (art. 211 k.k.),
• organizacja nielegalnej adopcji (art. 211a k.k.).

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece są jednymi z najczęściej rozpoznawanych spraw w sądach. Kodeks karny wskazuje, że w takiej sytuacji istnieje możliwość orzeczenia rozmaitych sankcji wobec osoby, która dopuściła się określonego czynu zabronionego. Sprawca zwykle podlega grzywnie bądź karze ograniczenia wolności. Niekiedy musi on liczyć się z możliwością pójścia do więzienia nawet na kilkanaście lat. Odnosi się to przede wszystkim do takich przestępstw jak porzucenie małoletniego.

Sankcje - kary

Oskarżeń o przestępstwo przeciwko rodzinie nie wolno bagatelizować. Zarówno jako ofiara, ze względu na ochronę własnych dóbr rodzinnych i osobistych, jak i osoba oskarżona, ze względu na swoje dobra – nieposzlakowana opinia. Dlaczego? Dla przykładu, osoby oskarżone o znęcanie się lub uprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia są statystycznie (według Komendy Głównej Policji) 3 razy częściej aresztowane niż w przypadku kradzieży. Niestety bardzo często dochodzi również do niesłusznych oskarżeń, które niosą ze sobą ryzyko aresztowania. Co grozi napastnikowi lub osobie niesłuszne oskarżonej?

Trzeba mieć świadomość, że za niektóre przestępstwa przeciwko rodzinie sprawca podlega karze pozbawienia wolności. Dotyczy to w szczególności:
• bigamii – kara do 2 lat;
• znęcania się nad osobą najbliższą do 5 lat.
• znęcania się nad osobą nieporadną do 8 lat;
• znęcania się w obu powyższych przypadkach ze szczególnych okrucieństwem do 10 lat;
• rozpijania osoby małoletniej do 2 lat;,
W przypadku porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej jej opiekun prawny podlega karze pozbawienia wolności do 12 lat. Jeśli ktoś wbrew woli osoby powołanej do nadzoru przetrzymuje nieletniego, który nie ukończył jeszcze 15 lat albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, musi liczyć się z orzeczeniem kary więzienia do 5 lat. Podobny wymiar sankcji dotyczy także oskarżonych o to, że znęcali się fizycznie bądź psychicznie nad osobą najbliższą lub inną, która pozostaje w stałym bądź przemijającym stosunku zależności od sprawcy, a także osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zajmują się organizowaniem nielegalnych adopcji dzieci.

Profesjonalna pomoc Adwokata z Rybnika

Aby uniknąć skutków niesłusznego oskarżenia lub bycia ofiarą przestępstwa przeciwko rodzinie, należy skorzystać z fachowej pomocy np.: adwokat, kancelaria prawna. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku kancelaria prawna pomoże w trudnym procesie dochodzenia własnych praw i dóbr. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Doświadczony adwokat z Wodzisławia Śląskiego albo prawnik z Rybnika towarzyszą klientom na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego. Do ich zadań należy m.in. przygotowywanie wniosków i pism procesowych oraz reprezentowanie interesów ofiar bądź oskarżonych w toczącym się procesie sądowym.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik