Fałszerstwo czyli kara za podrabianie

Przepisy jasno wskazują, co jest fałszerstwem i jaka kara za nie grozi. Dowiedz się, jakie konsekwencje wynikają z popełnienia przestępstwa określonego w artykule 270 kodeksu karnego. Poznaj obowiązujące w Polsce prawo i przekonaj się, kto podlega karze ograniczenia wolności.

Czym jest fałszerstwo materialne?

W kodeksie karnym pojawia się pojęcie fałszerstwa materialnego. Kryje się pod nim fizyczne przerobienie lub podrobienie dokumentów, którego celem jest osiągnięcie korzyści lub wprowadzenie kogoś w błąd. Dotyczy to między innymi dokumentacji krajowej, zagranicznej, urzędowej i prywatnej. Co ważne, nie tylko osoba, która przerabia dokument, podlega karze. Odpowiedzialność dotyczy również wszystkich współuczestników procederu, którzy do niego namawiali lub wyrazili zgodę na popełnienie zakazanego czynu. Artykuł 270 kodeksu karnego uwzględnia nieuprawnione wykorzystywanie cudzego podpisu.

Kara za fałszowanie dokumentów

Jeśli oskarżony wprowadził zmiany na dokumencie mającym znaczenie prawne w celu osiągnięcia własnych korzyści i chce celowo wprowadzić instytucję w błąd, musi spodziewać się konsekwencji swojego występku. Sprawca podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wysokość kary uzależniona jest od szkodliwości społecznej fałszerstwa. W przypadku drobnych przestępstw możliwe jest pozostanie obciążonym grzywną lub pozbawieniem wolności do 2 lat.

Jak przygotować się do sprawy sądowej?

Osoby, które zostały oskarżone o złamanie prawa określonego w artykule 270 kodeksu karnego, mogą skorzystać z pomocy adwokata. W takich sytuacjach kancelarie prawne rozpoczynają od indywidualnej analizy sprawy. Prawnik musi dowiedzieć się:

  • w jakich okolicznościach został przerobiony dokument,

  • jakie osoby uczestniczyły w popełnieniu przestępstwa i na czym polegała ich rola,

  • co było celem wprowadzania zmian,

  • jakie szkody były następstwem określonego fałszerstwa,

  • na czym polegało wykorzystanie podrobionej dokumentacji i dokąd trafiła.

Dzięki tym informacjom będzie w stanie określić, czy sytuacja wiąże się z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Adwokat wyjaśni klientowi aktualnie obowiązujące przepisy i możliwe scenariusze dalszego działania. Klient kancelarii powinien być szczery, ponieważ wszystkie niejasności i kłamstwa w trakcie rozprawy mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu.

Rozprawa o podrabianie dokumentów

Przed wystąpieniem przed sądem warto opracować kompleksową strategię działania. Adwokat przedstawia wszystkie fakty dotyczące sprawy i wskazuje na okoliczności łagodzące, dzięki którym możliwe byłoby zmniejszenie kary. Każdy dowód prawa musi być autentyczny i rzetelnie zaprezentowany. W trakcie rozprawy często analizuje się znaczenie stosunku prawnego pomiędzy osobami przerabiającymi dokumenty, na przykład kto był przełożonym, a kto podwładnym wykonującym polecenie. Nie ma znaczenia, czy został podrobiony oryginał, czy kserokopia. Jako fałszerstwo rozumie się wprowadzenie trwałych zmian, które nie są zgodne z rzeczywistością.

Wyroku sądu za fałszerstwo

Co decyduje o tym, czy sprawca podlega karze ograniczenia wolności, czy grzywnie? Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim konsekwencje, jakie przyniosło posługiwanie się danym dokumentem. Jeżeli wprowadzona w błąd instytucja wydała pomyślną dla wnioskodawcy decyzję, szkodliwość społeczna może być spora. Podobnie jest w przypadku uzyskiwania dużych sum pieniędzy w wyniku przedstawienia fałszywych danych lub podpisów. Czasami zdarza się jednak, że dopuszczone zostaje warunkowe umorzenie sprawy. Oznacza ono wydanie wyroku i wskazanie winnego, ale niepoddanie go karze.

Przerabianie dokumentów, a artykuł 270 kodeksu karnego

Fałszerze muszą pamiętać o obowiązujących w Polsce przepisach. Popełnienie przestępstwa określonego fałszowaniem dokumentów wiąże się z grzywną lub więzieniem. Bądź na bieżąco z lokalnym prawem i podejmuj świadome decyzje. W razie rozprawy sądowej możesz skorzystać z pomocy adwokata i ubiegać się o łagodniejszy wyrok.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tomasz Kazubski Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna - Adwokat Rybnik

Comments are closed.