Bójka a pobicie czym się różnią? Jakie sankcje karne nam grożą ?

Bójka albo pobicie, dla prawnika to dwa różne pojęcia. Tak samo jako podejrzany i oskarżony to również coś innego. Jednak dla osoby niebędącej prawnikiem to pojęcia stosowane zamiennie. Szczerze powiedziawszy dużego znaczenia w życiu codziennym to nie ma. Ot po prostu kwestia językowa. Tak jak ktoś szczególnie w języku angielskim ciągle poprawia z "how many" na "how much" i na odwrót.

Bójka albo pobicie

Skoro jednak Kodeks karny używa tych dwóch słów to może warto to wyjaśnić dla dociekliwych. Tym bardziej, że jedną z zasad legislacyjnych, czyli tworzenia prawa, jest to, że skoro ustawodawca posłużył się dwoma odmiennymi słowami to powinny mieć one odmienne znaczenie. Okazuje się, że tak rzeczywiście jest.

Zarówno w bójce, jak i w pobiciu biorą udział co najmniej trzy osoby. W pobiciu jednak można wyodrębnić grupę atakują i osobę lub grupę broniącą się. W bójce sytuacja jest na tyle niepewna, że nie wiemy do końca kto atakuje, a kto się broni. Oczywiście dane zdarzenie raz może być bójką a raz pobiciem i na odwrót.

Bójka a pobicie - znaczenie dla wyroku

Akurat dla wyroku sądu karnego rozróżnienie, czy to bójka, czy pobicie - ma znaczenie. Ten kto wyłącznie atakuje powinien otrzymać wyższy wyrok. Ten kto się broni w sposób aktywny powinien dostać łagodniejszą karę. Oczywiście nie możemy zapominać o obronie koniecznej. Wtedy postępowanie umarza się lub wydaje się wyrok uniewinniający. Zależy to od fazy postępowania karnego.

Należy pamiętać, że jeżeli ktoś się wyłącznie broni w sposób bierny jest pokrzywdzonym. Może również nie odpowiadać za udział w zdarzeniu jeżeli jest stroną, która nie działa w sposób niebezpieczny. Bowiem ważne jest to, czy działanie danej strony jest teoretycznie niebezpieczne. Nie musi nawet dojść do spowodowania jakiś konkretnych obrażeń.

Narażenie na niebezpieczeństwo

Do odpowiedzialności za udział w bójce albo pobiciu niezbędne jest narażenie na niebezpieczeństwo drugiej strony. Dotyczy to narażenia na utratę życia albo narażenia na ciężki lub średni uszczerbek na zdrowiu. Trzeba pamiętać, że wystarczające jest samo narażenie, nie musi dojść do określonego tutaj skutku. W przypadku, kiedy dojdzie do tak określonego skutku jak śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu to sankcja karna jest o wiele wyższa. Za sam udział w bójce lub pobiciu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, zaś w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 8 lat. W przypadku śmierci zagrożenie sankcją karną wynosi 10 lat.

Przy okazji trzeba rozróżnić śmierć w wyniku pobicia i zabójstwo. Zabójstwo jest wtedy, kiedy ktoś działa z zamiarem pozbawienia kogoś życia lub przynajmniej dopuszcza taką możliwość. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym występuje wtedy, gdy ktoś nie ma zamiaru kogoś zabić, ale niestety nastąpi śmierć. Przykładem może być okładanie się pięściami. Jeżeli jeden z ciosów będzie tak silny, że pokrzywdzony straci równowagę i uderzy głową np. w krawężnik. W przypadku śmierci takiej osoby będziemy mieli co do zasady do czynienia z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym. Jeżeli ktoś taką osobę nieprzytomną i niedającą odznak życia nadal będzie kopał, skakał po niej, po prostu masakrował, to może odpowiadać za zabójstwo.

Ciężki lub średni uszczerbek na zdrowiu

Ciężki uszczerbek na zdrowiu został opisany w art. 156 Kodeksu karnego. Pierwszą grupę urazów stanowi pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy lub zdolności płodzenia. Druga grupa jest o wiele dłuższa. Kodeks określa, że jest to: inne ciężkie kalectwo, ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała oraz choroba realnie zagrażająca życiu. Dodatkowo do ciężkich uszczerbków zaliczamy: trwałą chorobę psychiczną, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolność do pracy w zawodzie wykonywanym. Na ostatnich miejscach w tym wyliczeniu są istotne zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Średni uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Tutaj nie chodzi o czas trwania leczenia, szczególnie leczenia szpitalnego. Chodzi o to, ile czasu dany narząd ciała potrzebuje do tego, aby powrócić do pełnej sprawności. Zawsze określa to biegły sądowy, który z zawodu jest lekarzem. Powinien go powołać policjant prowadzący postępowanie karne w postaci dochodzenia lub prokurator prowadzący śledztwo.

Odpowiedzialność quasi zbiorowa

To jest bardzo skomplikowane. Do końca też nie jest jasne, bo każdy komentator trochę inaczej to interpretuje. Generalnie jednak chodzi o to, że każdy uczestnik bójki lub pobicia odpowiada za to, co się wydarzyło lub do jakiego narażenia doszło. Przykładowo jedną z uczestniczek jest kobieta, która lekko uderza pokrzywdzonego po głowie otwartą dłonią. Drugim ze sprawców jest np. syn furiat, który uderza pięściami i kopie. W takim przypadku kobieta również odpowiada za udział w bójce, mimo że bezpośrednie narażenie dla życia i zdrowia pochodzi jedynie ze strony syna furiata.

Bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jedni komentatorzy twierdzą, że za śmierć odpowiadają wszyscy, jeżeli nie da się ustalić tego konkretnego sprawcy, który do tego doprowadził. Inni komentatorzy uważają, że wszyscy odpowiadają za śmierć jeżeli z okoliczności zdarzenia wynika, że na to się godzili lub przynajmniej mogli przewidzieć, że do tej śmierci może dojść.

W przypadku skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci człowieka sankcja karna w wyroku to co do zasady będzie bezwzględna kara pozbawienia wolności. Zatem w każdej takiej sprawie będzie można wnieść kasację do Sądu Najwyższego. Wtedy Sąd Najwyższy wypowie się, czy w danej sprawie odpowiadają wszyscy, czy tylko niektórzy za skutek np. w postaci śmierci.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik

Comments are closed.