Adwokat Rybnik - Tomasz Kazubski

KANCELARIA PRAWNA RYBNIK

Klienci indywidualni i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rybnika oraz Wodzisławia Śląskiego i okolic mogą skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata Tomasza Kazubskiego. Prowadzona przez niego Kancelaria Adwokacka realizuje usługi w zakresie prawa:
• karnego,
• karnoskarbowego,
• wykroczeń,
• rodzinnego,
• cywilnego.
Oferowane wsparcie w kwestiach regulowanych przez przepisy dotyczy m.in. osób poszkodowanych oraz oskarżonych o przestępstwa zagrożone odpowiedzialnością karną. Adwokat m.in. udziela porad prawnych i przygotowuje pisma procesowe. Proponowana pomoc obejmuje każdy etap postępowania – od momentu zapoznania się z daną sprawą przez ustalenie strategii działania i opracowanie niezbędnej dokumentacji aż po reprezentowanie klienta w procesie sądowym.

Adwokat, prawnik rybnik - Tomasz Kazubski

W jakich sprawach karnych może pomóc adwokat?

Kancelaria Adwokacka w Rybniku specjalizuje się w zakresie udzielania porad prawnych oraz sporządzania aktów prawnych, a także reprezentacji klientów w sprawach karnych. Oferujemy usługi doświadczonego adwokata, który posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego rozwiązywania problemów prawnych.

Nasza kancelaria adwokacka w Rybniku szczególnie skupia się na sprawach karnych, takich jak przestępstwa gospodarcze, jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków, wypadki komunikacyjne, posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych, kradzieże, oszustwa oraz błędy w sztuce lekarskiej. Oferujemy również pomoc w przypadku przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przeciwko wolności. Adwokatowi nie jest również obce prawo rodzinne oraz zadagnienia z prawa gospodarczego.

Nasz adwokat specjalizujący się w prawie karnym reprezentuje klientów w sprawach związanych z fałszowaniem dokumentów oraz działalnością instytucji państwowych i samorządowych. Ponadto, podejmuje się reprezentacji mocodawców w przestępstwach ściganych z oskarżenia prywatnego, takich jak zniesławienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach karnych, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria adwokacka w Rybniku zapewni Ci kompleksową i profesjonalną obsługę.

W jakim charakterze może wystąpić adwokat w danej sprawie karnej?

Jego wsparcie udzielane jest w różnej formie, w zależności od potrzeb klienta. I tak adwokat może np.:
• zostać obrońcą – podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego lub oskarżonego w procesie sądowym we wszystkich instancjach,
• reprezentować skazanego – np. wnioskować o zawieszenie, odroczenie kary lub przerwę w jej wykonaniu,
• występować w imieniu pokrzywdzonego na etapie przygotowawczym lub sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.
Oprócz tego Kancelaria Adwokacka podejmuje się prowadzenia spraw już po uprawomocnieniu się orzeczenia w kwestiach dotyczących odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, wydanie wyroku łącznego itp.
Prawo do obrony przysługuje każdemu, kto pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania jako potencjalny sprawca przestępstwa, nawet jeszcze przed przedstawieniem zarzutów. Skorzystanie ze wsparcia adwokata pozwala opracować strategię działania w prowadzonej sprawie karnej.

Adwokat z Rybnika świadczy usługi prawne w zakresie prawa karnego wykonawczego. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w kompleksowych usługach prawnych skierowanych do klientów potrzebujących stałej obsługi prawnej w sprawach związanych z organami administracji publicznej. Jego wsparcie udzielane jest w różnej formie, w zależności od potrzeb klienta.

Porady prawne w Kancelarii Adwokackiej

Profesjonalna pomoc prawna świadczona przez adwokata może przybierać formę doraźnych porad prawnych. To jedna z usług, jakie ona świadczy. Podczas spotkania z adwokatem w celu udzielenia porady prawnej osoba zainteresowana ma możliwość zadania wszystkich pytań, które ją nurtują. W tej sytuacji prawnik zobowiązany jest udzielić informacji, jaką pomoc prawną w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego lub innego przewidują przepisy.

Niektóre sporne kwestie niekoniecznie muszą trafić na wokandę. Rozwiązaniem jest ich polubowne załatwienie. Zwaśnione strony mogą wówczas zaoszczędzić czas oraz pieniądze na opłacanie kosztów sądowych. Rozmowa z adwokatem jest okazją, aby zorientować się w możliwościach prawnych przed podjęciem konkretnych decyzji i działań. Adwokat może także pomóc w sporządzeniu aktów prawnych oraz pism procesowych oraz reprezentować klienta przed sądami różnych instancji.

W jaki sposób jeszcze adwokat udziela pomocy prawnej?

Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług prawnych dla klientów indywidualnych. Prowadzimy sprawy zarówno na etapie pozasądowym, jak i w postępowaniu sądowym. Nasza oferta obejmuje przygotowywanie stosownych pism, dokumentacji, wniosków i zgłoszeń, reprezentowanie klienta przed sądem, urzędami państwowymi oraz w postępowaniach śledczych oraz uczestniczenie w negocjacjach z prawnikami drugiej strony sporu sądowego.

Wszelkie działania podejmowane są zawsze w trosce o najlepsze interesy naszych klientów. Przed podjęciem działań każdy klient powinien przedstawić nam wszystkie informacje dotyczące sprawy, z jaką się zwraca. Konsultacja z naszym adwokatem pozwala na dokładne zapoznanie się z kwestią oraz na ustalenie, jakie czynności prawne są możliwe do podjęcia. Zakres działania Kancelarii Adwokackiej jest zawsze uzgadniany indywidualnie z mocodawcą.

Obsługa spraw z prawa karnego

Adwokat w Rybniku

Kancelaria Adwokacka Tomasza Kazubskiego w Rybniku oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego na terenie całego województwa śląskiego. W przypadku wypadków komunikacyjnych, kancelaria prowadzi postępowanie karne oraz udziela porad prawnych w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień. Zakres usług obejmuje również reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Adwokat informuje swojego klienta na bieżąco o przebiegu postępowania i zapewnia pełną dyskrecję w sprawach, które mu powierzono.

Prawnik Tomasz Kazubski - Kancelaria Adwokacka - Adwokat Kazubski filia w Rybniku
ul. Saint Vallier 4,
44-200 Rybnik
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Zapraszamy zapraszamy również do naszej Kancelaria Adwokacka - Adwolat T. Kazubski Wodzisław Śląski.

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat w zakresie prawa karnego?

Adwokat w ramach konsultacji w zakresie prawa karnego często pytany jest np. o to:

 • co wpływa na wysokość kary i jakie są szanse na jej warunkowe zawieszenie,
 • na czym polega dozór policyjny,
 • czy sąd może wstrzymać wykonanie wyroku pozbawiającego wolności,
 • co grozi za jazdę pod wypływem alkoholu lub narkotyków,
 • czym jest zniesławienie,
 • czy będąc zatrzymanym przez policję, można kontaktować się z prawnikiem.

Aby adwokat mógł udzielić pomocy prawnej, klient powinien przedstawić wiadomości dotyczące stanu faktycznego sprawy, z jaką ma problem. Ważne, aby nie zatajać żadnych szczegółów, ponieważ mogą okazać się istotne w postępowaniu. Podczas konsultacji ustalane jest, co prawnik może zrobić w danej kwestii. Działa on w obszarze uzgodnionym z mocodawcą. Podczas analizy sprawy z zakresu prawa karnego ważne są wydarzenia, jakie miały miejsce oraz dokumenty, które dotyczą wskazanego problemu. Jeżeli sprawa toczy się już przed sądem, można zrobić kserokopię akt sprawy.

Podczas spotkania w kancelarii adwokackiej osoba zainteresowana ma możliwość zadania wszystkich pytań, które ją nurtują. Rolą adwokata jest udzielenie informacji, jaką pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie prawa karnego przewidują przepisy dotyczące danego wykroczenia czy przestępstwa.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Prowadząc dane postępowanie na terenie Rybnika, kancelaria adwokacka informuje na bieżąco mocodawcę, na jakim jest ono etapie. Sposób działania zawsze ustalany jest wspólnie z klientem po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy. Przydają się wówczas np. dane osób, które mogą być świadkami, zdjęcia, filmy czy inne dowody. W ten sposób istnieje możliwość szerokiego spojrzenia na problem oraz rozpoczęcia dopuszczalnych przepisami procedur. Adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku z realizacją usług – bez względu na to, czy reprezentuje interesy osoby podejrzanej, oskarżonej czy też pokrzywdzonej.

Proponowana przez kancelarię adwokacką w Rybniku pomoc prawna dla klientów indywidualnych obejmuje usługi w zakresie prawa karnego na każdym etapie postępowania – począwszy od przygotowawczego, prowadzonego przez organy ścigania, aż po sądowe i wykonawcze. Prawnik może udzielić porady, ale też sporządzić takie dokumenty jak m.in. opinie, pozwy i inne pisma procesowe. W przypadku skomplikowanych postępowań adwokat podejmuje się reprezentowania mocodawcy przed sądem.

Porady prawne - Rybnik

Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • obronę podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych w postępowaniu wykonawczym,
 • obronę osób zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych,
 • pomoc osobom, za którymi wystawiono list gończy, Europejski Nakaz Aresztowanie (ENA),
 • składanie wniosków o dozór elektroniczny,
 • składanie wniosków o odroczenie kary, o przerwę w karze,
 • składanie wniosków o wystawienie listu żelaznego,
 • reprezentację w sprawach odbycia kary pozbawienia wolności w Polsce lub za granicą,
 • składanie wniosków o rozłożenie na raty grzywny lub świadczenia pieniężnego,
 • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • reprezentowanie w sprawach lustracyjnych.

W celu umówienia terminu spotkania z prawnikiem zachęcam do kontaktu:
ul. Saint Vallier 4,
Kod: 44-200 Rybnik Kancelaria
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Formularz kontaktowy - Prawnik Rybnik