Blog

Czym jest dozór elektroniczny?

Przez dozór elektroniczny rozumiemy w polski prawie odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kiedy jest stosowany dozór i jak obywa się jego wykonanie? Dozór elektroniczny jest formą wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Sposób ten jest regulowany przez przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, a sama metoda odbywania kary jest orzekana na wniosek…
Czytaj dalej

Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy następuje, przez kogo i w jakich okolicznościach?

Zatrzymanie prawa jazdy, odebranie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, zakaz prowadzenia pojazdów to pojęcia, które pojawiają się w wielu dyskusjach. Często są mylone, czasami używane naprzemiennie. Zatrzymuje prawo jazdy Policja i w pewnych przypadkach starosta, cofa uprawnienia do kierowania pojazdami starosta, zaś sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Odebranie prawa jazdy to pojęcie potoczne.…
Czytaj dalej

Na czym polega przestępstwo fałszywego oskarżenia, a na czym pomówienie? Jakie kary grożą za ich popełnienie?

Popełnienie przestępstwa nie ogranicza się wyłącznie do wyłudzenia, zabójstwa czy kradzieży. Niesłuszne oskarżenie o popełnienie przestępstwa również jest czynem zabronionym i podlega karom w polski prawie. Każdy, kto przed organami ścigania albo orzekającymi w sprawach o przestępstwo fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie czynu zabronionego lub przewinienia dyscyplinarnego podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.…
Czytaj dalej

Jakie sankcje prawne grożą kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje naruszeń przepisów za jazdę pod wpływem alkoholu. Może to być wykroczenie lub przestępstwo – wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi kierującego pojazdem mechanicznym. Na czym polegają różnice i jakie kary grożą nietrzeźwemu kierowcy? Mimo że kierowcy pojazdów mechanicznych podlegają przepisom Kodeksu drogowego, to w niektórych przypadkach, gdy zostanie przekroczone dopuszczalne…
Czytaj dalej